A+ A-

Kryptoaktywa to cyfrowe odwzorowanie relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami sieci DLT, któremu w ramach tej sieci można przypisać uprawnienia o zróżnicowanym charakterze, w tym np. uprawnienia o charakterze majątkowym. Ze względu na brak szczegółowej regulacji dla tego obszaru, kryptoaktywa posiadają różne cechy i możemy wyróżnić chociażby kryptowaluty (np. BTC, ETH), tokeny NFT, tokeny inwestycyjne. 

Kryptoaktywa nie są objęte nadzorem finansowym. Ograniczone są możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Zanim zainwestujesz w kryptoaktywa

  • Pamiętaj, że rynek kryptoaktywów jest rynkiem nieregulowanym (każdy może stworzyć swoje kryptoaktywo), a ich wartość wiąże się z wysokim ryzykiem i dużą zmiennością. Dla przykładu wycena najpopularniejszej kryptowaluty Bitcoina (BTC), która, zgodnie z informacjami portalu www.coindesk.com, 26 stycznia 2017 r. wyniosła około 900 dolarów amerykańskich, a 17 grudnia 2017 r. około 19 160 dolarów amerykańskich. Niecały rok później, 14 grudnia 2018 r. jeden BTC kosztował około 3200 dolarów amerykańskich, przez rok tracąc na wartości niemal 16 000 dolarów amerykańskich. Oznacza to wzrost wartości w przeciągu roku o około 2 128%, a następnie spadek wartości o około 81%. Wysoka zmienność kryptoaktywów jest cechą charakterystyczną tego rynku, co sugeruje zmiana wartości BTC, który w listopadzie 2021 r. oscylował około 65 000 dolarów amerykańskich, aby w listopadzie 2022 r. kosztować około 17 000 dolarów amerykańskich. 

  • Rynek kryptoaktywów, oprócz znacznej zmienności, charakteryzuje się również stosunkowo niską płynnością, a tym samym utrudniona może być sprzedaż kryptoaktywów. Ten rynek jest szczególnie podatny na trendy rynkowe, co może skutować zarówno wysokim popytem jak i diametralnym odpływem zainteresowanych kupnem kryptoaktywa (szacuje się, że na rynku NFT w styczniu 2021 r. obrót osiągnął poziom 200 milionów dolarów amerykańskich, rok później 17,2 miliarda dolarów, a we wrześniu 2022 r. już jedynie 466 milionów dolarów, co sugeruje spadek o około 97% wartości). 

  • Na rynku kryptoaktywów występuje duża skala nieprawidłowości. Na podstawie dostępnych informacji ocenia się, że nieuczciwych zbiórek wykorzystujących mechanizm Initial Coin Offering lub podobnych, w ramach których obiecywane kryptoaktywa nie zostają w rzeczywistości wyemitowane albo których emitenci po uzyskaniu od inwestorów finansowania „znikają”, może być około 80%.

  • Z uwagi na to, że działalność w zakresie kryptoaktywów może zostać podjęta w różnych państwach, również poza granicami Unii Europejskiej, biorąc udział w przedsięwzięciach wykorzystujących kryptoaktywa, należy mieć w szczególności na uwadze ryzyko związane z zastosowaniem właściwego prawa do relacji pomiędzy klientem, a podmiotem wykorzystującym krypotaktywa, jak również w relacjach pomiędzy uczestnikami rynku.

  • Należy inwestować jedynie w zrozumiałe aktywa. Ponieważ kryptoaktywa niejednokrotnie związane są z innowacyjnymi pomysłami, dlatego przed zainwestowaniem środków należy zapoznać się dokładnie z opisem projektu.

  • Ze względu na charakterystykę kryptoaktywów, jeżeli inwestor ostatecznie zdecyduje się na inwestycję, powinien stosować zasadę dywersyfikacji ryzyka. Inwestując w kryptoaktywa należy minimalizować swoje zaangażowanie w jeden rodzaj aktywa, ponieważ zmiana jego wartości może prowadzić do utraty wszystkich środków.

  • Nie przechowuj swoich środków na rachunkach giełd lub kantorów kryptoaktywów, ponieważ są to podmioty nie objęte nadzorem finansowym, a ewentualna awaria lub nieprawidłowe zarządzanie środkami spowoduje utratę części lub całości zgromadzonych na nich środków.

 

Bądź czujny, nie daj się zwieść...