A+ A-
  • Bądź czujny, nie daj się zwieść każdej znalezionej w sieci informacji!

Często na forach internetowych czy w serwisach społecznościowych pojawiają się wpisy użytkowników przedstawiające ich opinie dotyczące danej spółki lub instrumentu finansowego. Zwróć uwagę czy opinia nie prezentuje wyłącznie pozytywnych aspektów działalności danej spółki i zastanów się, czy autor wpisów nie ma ukrytych motywów w formułowaniu takiej opinii.

  • Masz prawo żądać informacji

Upewnij się, że otrzymałeś wystarczające informacje o inwestycji, jej charakterze, ryzykach, kosztach, zabezpieczeniach itp. Przed zainwestowaniem środków przeczytaj je uważnie, mimo że mogą wydawać się skomplikowane. Jeśli czegoś nie rozumiesz, zadawaj sprzedawcy/doradcy pytania. Dzięki temu możesz podjąć świadomą decyzję dotyczącą ryzyka potencjalnej straty lub czasu na jaki zamrażasz środki. Nie podejmuj decyzji pochopnie, to Ty będziesz ponosił jej konsekwencje. To Twoje pieniądze i Twoje prawo by spokojnie się zastanowić. Nie podejmuj decyzji pochopnie, to Ty będziesz ponosił jej konsekwencje. To Twoje pieniądze i Twoje prawo by spokojnie się zastanowić.

  • Nie ma bezpiecznych inwestycji - każda inwestycja jest obarczona ryzykiem - im wyższa możliwa stopa zwrotu tym wyższe ryzyko

Upewnij się, czy informacja o stopie zwrotu i bezpieczeństwie inwestycji jest wiarygodna. Sprawdź czy istnieją analizy i dokumenty, które to potwierdzają. Nie daj się zwieść obietnicami wysokich zysków. Każda inwestycja wymaga odpowiedzi na pytanie – czy akceptuję ryzyko z nią związane i dopuszczam możliwość poniesienia straty. Nie podejmuj decyzji pochopnie, to Ty będziesz ponosił jej konsekwencje. To Twoje pieniądze i Twoje prawo by spokojnie się zastanowić.

  • Ważne jest nie tylko co kupujesz, ale też od kogo

Do sprzedaży instrumentów finansowych (np. akcji, obligacji, tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) uprawnieni są licencjonowani pośrednicy. Zanim dasz się namówić na inwestycję, sprawdź za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie KNF czy pośrednik znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez KNF wyszukiwarka podmiotów

  • Upewnij się jaki produkt tak naprawdę kupujesz

Zdarza się, że produkty inwestycyjne oferowane są łącznie i jednocześnie kupujesz np. wysoko oprocentowaną lokatę i jednostki uczestnictwa funduszu. Taka inwestycja jest obarczona ryzykiem i możliwością poniesienia straty z części zainwestowanej w fundusz. Nie jest to jedyny przykład złożonych inwestycji lub skomplikowanych produktów. Pamiętaj, aby nie lokować środków w produkty, których budowy lub działania nie rozumiesz.

  • Dywersyfikuj ryzyko

Staraj się inwestować tylko te środki, które nie będą Ci potrzebne w codziennym życiu i unikaj przeznaczania wszystkich pieniędzy na jedną inwestycję. Lokując wolne środki w kilka różniących się od siebie produktów zmniejszasz ryzyko straty i możesz łatwiej wycofać środki nie będąc uzależnionym od jednej inwestycji.

  • Historyczne dobre wyniki finansowe nie gwarantują zysków w przyszłości

Firmy każdego dnia podejmują decyzje wpływające na prowadzoną przez nich działalność. Skutki trafnych decyzji lub otoczenie rynkowe sprzyjające do tej pory, nie dają gwarancji zysków w przyszłych okresach. Dopiero skuteczna realizacja planów biznesowych spółki, które Ty jako inwestor finansujesz np. kupując akcje lub obligacje, dają możliwość zysku i zwrotu zainwestowanych środków. Zwróć uwagę, czy osoby zaangażowane w spółkę (np. zarząd, główni akcjonariusze) nie sprzedają posiadanych akcji spółki. Zastanów się jakie mogą być tego powody.

  • Nie wszystko zależy od spółki

Każdy przedsiębiorca funkcjonuje w określonym otoczeniu gospodarczym, prawnym, społecznym. O ile ma on wpływ na podejmowane decyzje, to nie może kontrolować niezależnych od niego czynników zewnętrznych. Może je uwzględniać w swoich planach, ale nie wszystko da się przewidzieć np. epidemię, pojawienie się nowego, silnego konkurenta, zmiany w prawie.

  • Zastanów się na jak długo chcesz inwestować

Wiele produktów jest sprzedawanych na kilka lat tzn. możesz zarobić pod warunkiem, że nie wycofasz środków przez określony, często kilkuletni okres. Zdarza się, że w momencie sprzedaży pobierana opłata jest tak wysoka, że jeśli inwestujesz na krótki czas, to nawet w sprzyjających warunkach rynkowych nabyty przez Ciebie instrument nie „zarobi” tyle by pokryć koszt nabycia. W takiej sytuacji, w rzeczywistości poniesiesz stratę.

Bądź czujny, nie daj się zwieść...